Trên tay Marshall Stockwell 2- Black & Brass

marshall-stockwell-2-ii-black-brass

Phiên bản màu mới của Marshall Stockwell II – Black & Brass được giới thiệu vào tháng 5-2020. Marshall Saigon đã về trên tay được em nó, bài viết này sẽ chia sẽ thông tin và hình ảnh về phiên bản đang rất hot này. Cảm nhận ngay từ ban đầu khi Marshall ra mắt […]