Marshall Woburn Custom bởi SBTG

loa-marshall-wobun-custom

Marshall Woburn custom bởi một huyền thoại chuyên custom sneaker Custom sneaker huyền thoại SBTG đã vượt ra ngoài giới hạn của giày dép và mũ nón để mang đến một sản phẩm hoàn toàn khác biệt – Marshall Woburn. Loa Marshall Woburn tuyệt đẹp của nhà sản xuất Amp mang tính biểu tượng từ […]